Trening dla dzieci niepełnosprawnych we Wrocławiu


Współcześnie mamy do czynienia ze zmianami kulturowymi w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. Przejawiają się one w zmianie podejścia ogółu społeczeństwa do ludzi niepełnosprawnych. Zniknęło ich segregacyjne traktowanie, dąży się do integracji i inkluzji oraz podniesienia ich jakości życia. Tendencje te są widoczne szczególnie w edukacji. Wiele mówi się i pisze o konieczności zrównania szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami. Pojawiła się idea edukacji inkluzyjnej, powstaje wiele integracyjnych placówek oświatowych, jak również placówki specjalistyczne stają się bardziej otwarte na kontakty społeczne.

Karygodne jest myślenie że dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową nie nadają się do uprawiania sportu czy trenowania z trenerem.

Moją osobistą misją jest pomoc każdemu kto zgłosi się do mnie o pomoc z tzw. „trudnym przypadkiem”. Często rodzice ograniczają się , często nie wierzą w to że ich dziecko może zostać wielkim sportowcem. Stanę na wysokości zadania aby usprawnić wasze pociechy, sprawię że uwierzą we własne siły oraz możliwości. Uważam że każdy zasługuje na realizację swoich marzeń.

Dlatego też wychodząc na przeciw potrzebom tych najbardziej potrzebujących uwagi i zrozumienia oraz cierpliwości została stworzona oferta specjalna.

Nie wykluczając dzieci z normalnego funkcjonowania w naszym środowisku oraz społeczeństwie proponujemy profesjonalne podejście i szereg różnych form oraz metod pracy.

Trzeba pamiętać że niepełnosprawność ma wiele „twarzy” i nie wyklucza w żadnym wypadku z potrzeby i możliwości treningu, ruchu czy jakkolwiek inaczej nazywanej aktywności fizycznej.

Niepełnosprawność można podzielić ze względu na rodzaj oraz głębokość:

 • osoby poruszające się na wózku inwalidzkim
 • osoby niewidome
 • osoby z zespołem Aspergera
 • osoby po porażeniach mózgowych
 • osoby mające problem z układem nerwowym
 • osoby niesłyszące
 • osoby z obniżoną sprawnością ruchową

 

Tym wszystkim jestem w stanie pomóc i obiecać że zrobię wszystko co w mojej mocy aby czuli się lepsi, sprawniejsi i szczęśliwsi.

Musimy Pamiętać o tym aby stymulować cały czas aparat ruchu oraz mięśnie do pracy. Musimy również pamiętać o tym by dać naszym podopiecznym możliwości normalnego funkcjonowania w naszym środowisku i uprawiania dyscyplin ogólnodostępnych dla każdego. Bądźmy dojrzali i żyjmy jak równi z równymi.

Plan treningowy, plan rehabilitacyjny układany jest i dostosowywany po wcześniejszej konsultacji oraz diagnozie indywidualnie do każdego podopiecznego.

Proponuję treningi:

 • na sali gimnastycznej
 • treningi sportów walki
 • na basenie
 • w plenerze
 • na siłowni
 • lekkoatletyczne
 • gry zespołowe
 • oraz wiele innych

„Nigdy nie zostawiaj niczego na specjalna okazje, żyjesz i to jest specjalna okazja!:)”

Jesteś zainteresowany współpracą?

 

Wypełnij krótki formularz i napisz coś o sobie.